Decyzje i Zezwolenia

Decyzja NR UU 7/2010

Upoważnienienie do legalizacji ponownej urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych dla oddziału w Lesznie.

Decyzja NR UZC 19/2008

Decyzja zezwalająca na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji dla oddziału w Lesznie i Gostyniu.

Decyzja NR ZZC 10/2012

Decyzja zezwalająca na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji dla oddziału w Lesznie, Gostyniu i Wolsztynie.

Zezwolenie NR UZ 159/2011

Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji, napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych dla oddziału w Gostyniu.

Zezwolenie NR UZ 163/2011

Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji, napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych dla oddziału w Lesznie.

Zezwolenie NR UZ 38/2012

Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji, napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych dla oddziału w Wolsztynie.